Oulu University

Oulun university
http://www.oulu.fi/yliopisto/

Faculty of Technology
http://www.ttk.oulu.fi/

Department of Electrical and Information Engineering
http://www.ee.oulu.fi/

Department of mathematics
http://s-mat-pcs.oulu.fi/

Department of Physics
http://physics.oulu.fi/fysiikka/index.html
Meitä koskeva tavara löytyy -> Opetus ja sieltä Teknillisen tiedekunnan jutut.

Exam archive
http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/tenttiarkisto

Oulu university’s student association
http://www.oyy.fi/

ATK-center
http://cc.oulu.fi/Tervetuloa.html

Language center
http://www.oulu.fi/kielikeskus/

Library
http://www.kirjasto.oulu.fi/

PoSo library
http://www.kirjasto.oulu.fi/kirjastoyksikot/tekniikka/poso/