Vuosikokous 2021

KOKOUSKUTSU

Tervetuloa Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.3. klo 18:00 alkaen. Kokouksessa käsitellään killan sääntöjen 15§ mukaiset asiat.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi killan hallitus esittää kokousta järjestettäväksi täysin etänä Teamsin välityksellä.

Kevään 2021 kokouksissa saa edelleen tietyin edellytyksin käyttää etäosallistumista. Tämä mahdollisuus perustuu uuteen väliaikaiseen lakiin, joka on voimassa 3.10.2020 ja 30.6.2021 välisena aikana (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020).

Jos poikkeusmenettely ei jollekin jäsenelle käy, ota yhteyttä hallitukseen tai puheenjohtajaan.

 


Sähköinsinöörikilta ry:n kokous
PAIKKA: Etäkokous Teamsissa, kokouslinkki lähetetty jäsenistölle sähköpostissa
AIKA: Tiistai 30.3.2021 kello 18:00

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Äänestystavan päättäminen
7. Vuoden 2019 toimikauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon tilanne
8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9. Vuoden 2020 toimikauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon tilanne
10. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
11. Vuoden 2021 talousarvio
12. Toimihenkilöiden pestinimien muuttaminen
13. Tunnustukset
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen


Aleksi Pesonen
Sähköinsinöörikilta ry:n puheenjohtaja
Turussa 22.3.2021