Sähkötekniikan koulutusohjelma uudistuu 2011

Sähkötekniikan koulutusohjelman uudistustyö on meneillään. Uudistettu koulutusohjelma astuu voimaan 1.8.2011.

 

Uudistustyön myötä sähkötekniikan koulutusohjelman rakennetta muokataan: Koulutusohjelman matemaattis-luonnontieteellinen pohja syventyy entisestään ja teknillisen fysiikan merkitys koulutusohjelmassa kasvaa. Tavoitteena on, että koulutusohjelma vahvistaisi opiskelijan valmiuksia kandidaatintutkinnon jälkeisiin opintoihin entistä laajemmalle alueelle. Ammattiaineiden opiskelu käynnistyy heti ensimmäisenä syksynä ja jatkuu rinnakkain peruskurssien kanssa. Lisäksi kurssien ajoituksia täsmennetään ja kurssisisältöjä uudistetaan.

Lisätietoja linkin takaa:

http://www.ee.oulu.fi/Opiskelijat/Ajankohtaista/2008-2009/Uutinen20110119

Sekä:

http://www.ee.oulu.fi/Opiskelijaksi/Koulutusohjelmat/Sahkotekniikka

Vastaa