Toimihenkilöt 2016

Isäntä
Henri Vehkala

Emäntä
Mikko Kaarlela

Alumnivastaava
Lasse Järvelä

Piika/Renki/Sukupuolineutraali palvelushenkilö
Jussi Helminen
Pekka Huhta
Arto Kinos
Juuso Makkonen

Laulunjohtaja
Pauli Kaikkonen

Laulunjohtajan apuäänet
Kalle Ylitalo
Henri Vehkala
Tomi Venäläinen
Tapio Immonen
Toni Söyrinki
Valtteri Lehtisalo
Teemu Liuski
Antti Lukkari
Markus Junttila

Juottaja
Mitja Kärki

Apujuottajat
Santtu Töyräs
Joonas Jyrkkä
Janne Mustaniemi
Jani Lehtovirta
Leevi Halme
Juha-Matti Ojakoski
Janne Kilponen
Niko Huttula
Antti Rytilahti
Pauli Kaikkonen
Heikki Metsävainio
Tapio Immonen

Opintovastaavan apulainen
Jukka Posio

Menninkäinen
Jukka Posio

Fuksipaimen
Juuso Makkonen

Reissumies
Heikki Vuopio

WWW-sivujen ylläpitäjät
Tommi Portti
Pauli Kaikkonen
Kalle Ylitalo

Serverin ylläpitäjät
Tommi Portti
Petri Lukkarinen
Pauli Kaikkonen

IRC-Jeesus
Pauli Kaikkonen

Someorja
Antti Lukkari

KV-vastaava
Markus Junttila

Waunuvastaavat
Santtu Töyräs
Heikki Metsävainio
Toni Söyrinki
Juuso Makkonen
Janne Kilponen
Valtteri Lehtisalo
Niko Tervo

Naarastöpseli
Laura Rinne

Köpö
Lasse Järvelä

Urheiluvastaava
Antti Tilja

Ympäristövastaava
Juuso Makkonen

SoPo-vastaava
Lotta Lappeteläinen

Leipuri Hiiva / Streptokokki
Tomi Venäläinen
Kalle Ylitalo

Suhdetoimihenkilö
Mikko Kaarlela
Pauli Kaikkonen

Vastaa