Fuksin kalenteri 2016

Fuksivuoden tapahtumia. Näihin kannattaa ehdottomast osallistua!

Fuksi-info
4.9.2016, Teekkaritalo
Nimensä mukaisesti killan järjestämä infotilaisuus fukseille, jossa tutustutaan toisiin fukseihin, kiltaan ja vanhempiin tieteenharjoittajiin. Teidän kaikkien tulee osallistua tähän tapahtumaan. Luvassa paljon tärkeää informaatiota sekä haalarien ja lakkien sovitus.

Vulcanalia
7.9.2016, Ouluhalli
Oulun yliopiston opiskelijoiden lukuvuoden avaava juhla. Tapahtuma on perinteisesti kerännyt hyvin paljon opiskelijoita kaikilta aloilta.

Fuksisuunnistus
15.9.2016, Oulu
Yksi vuoden ehdottomista kohokohdista fukseille. Vuosittain järjestettävä suunnistus, jossa joukkueissa kierretään rasteja. Kisan järjestää Oulun Teekkariyhdistys.

Fuksisitsit
8.10.2016
Sitsit fukseille.

Fuksicursio
?.??.2016
Ensimmäinen ja fukseille täysin ilmainen excursio. Mukana on pääasiassa fuksikollegoitasi, mutta myös muutamia innokkaimpia Teekkareita. Periteisesti melko legendaarinen reissu.

Wappuinfo
Huhtikuu 2017
Fukseille infoa Wapun tapahtumista.

Vastaa