Osaston kesätentit

Osasto järjestää kesällä kolme kesätenttipäivää (la 9.6, la 30.6 ja la 4.8) ja haluaa
tietää mitä tenttejä opiskelijat haluaisivat käydä. Katsokaa listasta mieleisiä tenttejä
ja merkatkaa mitkä päivistä kävisivät.

http://www.sik.fi/kesatentit/
Vastausten deadline on 19.4.

Vastaa