Sähköinsinöörikillan vaalikokous 20.11.

Hei kiltalainen!
Alla kutsu Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, jossa mm. valitaan hallitus ja toimihenkilöt kaudelle 2019. Tarjolla kahvia ja pullaa, hyviä nakkeja sekä fukseille passiin piste (vaatimuksena läsnäolo loppuun asti).
Terveisin,
Johannes Pakanen
Puheenjohtaja
Sähköinsinöörikilta ry
0445225351
________________________________

KOKOUSKUTSU


Tervetuloa Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen, joka pidetään
tiistaina 20.11.2018 klo 16.30 alkaen salissa SÄ102. Kokouksessa käsitellään killan sääntöjen 15§ mukaiset asiat. Alla kokouksen asialista.

Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous
PAIKKA: Sali SÄ102, Oulun yliopisto, Linnanmaa
AIKA: Tiistaina 20.11.2018 kello 16.30

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
7. Kannatusjäsenmaksujen päättäminen
8. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019
9. Killan toimijoiden kokoonpano ja toimenkuvat vuodelle 2019
-Hallituksen kokoonpano ja toimenkuvat
-Toimihenkilöiden kokoonpano ja toimenkuvat
10. Killan toimijoiden valinta vuodelle 2019
-Puheenjohtajan valinta
-Hallituksen valinta
-Toimihenkilöiden valinta
11. Killan oltermannin ja kiltavanhimman valinta vuodelle 2019
12. Kunniajäsenten nimeäminen
13. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päätös

Oulussa 29.10.2018