Sähköisku 55 vuosijuhlat siirtyvät

Syksyn myrskypilvet hälvenevät, kun Sähköinsinöörikillan hallitus on päättänyt siirtää syksylle kaavaillut vuosijuhlat. Vuosijuhlatoimikunnan esityksestä vuosijuhlat siirretään keväälle 2021. Syynä on nykyisen pandemiatilanteen luoma epävarmuus. Tilanteen kehittymistä on mahdoton ennustaa, joten vuosijuhlien järjestämisen mielekkyyttä tarkastellaan uudestaan myöhemmin. Tavoitteena on järjestää osallistujille tapahtuma, jossa voidaan turvallisesti juhlistaa Kiltamme pitkää taivalta.

Puheenjohtaja Eero Sankila & Vuosijuhlatoimikunta